Betingelser​

Vi anbefaler, at du læser vores forretningsbetingelser igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information samt vores samhandelsvilkår. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

 

Når du bestiller eller tegner abonnement ved Renser-kbh, så gives der hermed samtykke til at have læst, og accepteret nærværende handelsbetingelser. 

 

Renser-kbh. følger de til enhver tid gældende regler for opbevaring af persondata, sammen med vores software partnere. Som kunde og ved bestilling hos Renser-kbh gemmer vi følgende persondata om dig, fulde navn, adresse, e-mail, samt mobil nr. 

Renser-kbh forbeholder sig ret til at videregive & videresælge disse oplysninger ved evt. overdragelse af Renser-kbh 

For at give alle kunder den bedste service sender vi nyhedsbrev ud, dette nyhedsbrev kan indeholde reklame. Nyhedsbrevet kan til en hver tid afmeldes ved at sende mail til book@renser.kbh.dk. 

 

Betaling kan ske på en af følgende måder:

Du modtager en faktura via e-mail, med betalingsfrist inden 8 dage. Betaling sker som kontooverførsel eller med mobil-Pay.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. 

Opkrævninger uden betaling vil blive fremsendt til advokat med henblik på retslig inkasso.

Ved abonnementsordning, tilmelder du dig med betalingskort og betaler en lav månedlig ydelse. Betalingen er forudbetalt, og kan til en hver tid opsiges, dog vil evt. tilgodehavende ved flytning eller opsigelse ikke tilbagebetales, men det vil være muligt at bruge evt. tilgodehavende til en af vores andre ydelser. 

 

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Danmark værneting.

 

Afbestilling eller ændring af aftaler, skal ske ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor åbningstid. Aftaler skal afbestilles min. 24 timer, inden udførelse, hvis ikke faktureres der gebyr og kørsel.

 

Ved afbestilling indenfor 24 timer efter aftalen er indgået, er der ingen gebyrer for afbestilling.

 

Billeder og dokumentation oprettes ved arbejdes påbegyndelse samt efter endt udførelse. Der tages før- og efterbilleder af de steder, på eller omkring huset, hvor opgaverne udføres. Billederne bruges som dokumentation for at opgaven er udført som aftalt. Renser-kbh forbeholder sig retten til at billeder kan blive brugt på vores hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale. Billederne vil aldrig blive vist sammen med navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige oplysninger. Vi tager kun billeder af de steder på eller omkring huset, hvor arbejdet udføres. Hvis det ikke ønskes, at billeder fra din ejendom skal optræde i vores markedsføringsmateriale eller på vores hjemmeside, bedes du orientere os via mail i forbindelse med din bestilling.

 

Opdages en skade som vi ikke selv har registreret i forbindelsen med udførslen af vores service, så kontakt os hurtigst muligt og inden for 24 timer på email eller telefonnummer. Såfremt vi selv opdager, at der er sket en skade, informerer vi naturligvis om det med det samme.

Renser-kbh er forsikrede hos GF-forsikring.

Bemærk, vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på vinduer, døre, vindueskarme, løsrevne radiatorer m.m, under klargøring, montering eller på anden måde ved arbejde eller behandlinger.

 

Vi tager forbehold for tastefejl og forbeholder os ret til at opdatere nærværende handelsbetingelser uden varsel.

BILAG 1

Beskrivelse af typen af personoplysninger samt kategorien af personer, der behandles, tillige med behandlingens karakter og formål

Til brug for gennemførelse af den aftalte opgave i forbindelse med aftale mellem Renser-kbh og Kunde.

Kategorier af personer

·         Kunden / abonnent

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         Mail

Andre oplysninger (ved abonnement oprettelse):

·         Betalingskort oplysninger

BILAG 2:

Beskrivelse af Renser-kbh tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Renesr-kbh skal sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at forhindre Kundens Personoplysninger mod a) utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring, b) uautoriseret offentliggørelse, adgang eller misbrug, eller c) anden ulovlig behandling.

Sikkerhedsforanstaltninger fastsættes under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene for de omfattede personers rettigheder og frihedsrettigheder

Rener-kbh har på aftale tidspunktet implementeret de nedenfor beskrevne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Parterne er enige om, at disse foranstaltninger på aftaletidspunktet opfylder Databeskyttelseslovgivningen.

Sikkerhedsforanstaltning

Beskrivelse

Fysisk sikkerhed

·         Servere og andet udstyr hvorpå der behandles personoplysninger befinder sig i aflåst rum

·         Serverrum er beskyttet mod brand og tyveri

·         Oplysninger på papir eller andet fysisk eller manuelt medie opbevares aflåst når de ikke er i brug

·          [anden fysisk sikkerhed]

Systemsikkerhed

·         Servere og kommunikationslinjer er beskyttet af markedskonform firewall og virusbeskyttelse

Organisatorisk sikkerhed

  • Adgang til personoplysninger er begrænset til ansatte og andre, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne
  • Adgang til oplysninger er passwordbeskyttet
  • Ansatte og andre der skal have adgang til oplysningerne modtager et unikt og personligt password
  • Password må ikke overdrages eller overlades til andre
  • Der er etableret procedurer for ajourføring og deaktivering af tildelte passwords såvel periodisk som ved fratrædelser og andre rolleskift
  • Alle ansatte er pålagt tavshedspligt
  • Ansatte der behandler persondata modtager instruktion og træning i beskyttelse af persondata
  • Der anvendes alene databehandlere, der kan garantere at have gennemført sikkerhedsforanstaltninger, der opfylder kravene i Databeskyttelseslovgivningen. Der indgås altid skriftlig aftale med databehandlere
  • [andre organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger]

Data sikkerhed

·         Personoplysningerne sikkerhedskopieres periodisk.

·         Sikkerhedskopien opbevares adskilt og forsvarligt.

·         [Der foretages logning af adgang til data]

·         [anden datasikkerhed]

BILAG 3:

Underdatabehandlere der anvendes af Renser-kbh

Renser-kbh har ved indgåelse af nærværende aftale oplyst at gøre brug af de nedenfor anførte underdatabehandlere.

Navn og CVR nr.

Adresse

Persondatabehandling der forestås af underdata-behandleren

STRIP  Dublin, Ireland. 

https://stripe.com/en-dk/privacy 

Abonnement

Previsto – Cvr. Nr 37433969

https://previsto.com/da/gdpr

Planlægningsprogram

Fenster Aps Cvr.Nr 40021825

https://www.fenster.dk/renser-kbh/

Beregningsprogram

Visma Dinero A/S – Cvr. Nr 34731543

https://dinero.dk/sikkerhed/databehandleraftale-databehandleren/

Regnskab / fakturering

 

 

 

 

 

 

 

Udskiftning af de anførte underdatabehandlere samt udpegelse af nye underdatabehandlere sker under iagttagelse af Databeskyttelseslovgivningen.